IMG-LOGO
  • 1
  • 1 - 2
  • 3 - 4
  • 5 - 6
  • 7 - 8
  • 9 - 10
  • 11 - 12
IMG-PRODUCT
IMG-PRODUCT
IMG-PRODUCT
IMG-PRODUCT
IMG-PRODUCT

نمونه‌های از آراء قضایی در مسائل حقوقی

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۶۰۰ تومان

در این کتاب سعی شده در قالب جمع آوری صدها نمونه دعوی حقوقی واقعی در صحت دادگستری کل کشور به مسایل حقوقی و شفاف سازی قوانین پرداخته شود تا در طی تفسیر این نمونه ها قوانین برای عموم مردم عزیز کشورمان قابل درک باشد

سایر اطلاعات

درخواست خرید

قسمتی از محتوا

عنوان های مرتبط